หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ปฏิทิน กิจกรรม

ก่อนหน้า
ถัดไป
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
รายละเอียดการเช่าห้อง ณ สถาบันประกันภัยไทย

รายละเอียด

ห้อง

จำนวนความจุ

ราคา/วัน 
 (08.30 น.-16.30 น.)

ราคา/ครึ่งวันเช้า
 (08.00 น.-12.00 น.)

ราคา/ครึ่งวันบ่าย
 (13.00 น.-16.30 น.)

ศรีสัชนาลัย

100 ที่นั่ง

8,000.00

4,000.00

4,000.00

สุโขทัย

60 ที่นั่ง

6,000.00

3,500.00

3,000.00

ภูพระบาท

40 ที่นั่ง

4,000.00

2,500.00

2,000.00


      หมายเหตุ  :  กรณีต้องการใช้คอมพิวเตอร์/LCD PROJECTOR มีบริการให้เช่าในอัตราละ 1,000 บาท/รายการ/วัน       อัตราค่าเช่าข้างต้นรวมถึงบริการต่อไปนี้  
 
       1. อุปกรณ์เครื่องเสียง  
       2. ไฟฟ้า น้ำประปา เครื่องปรับอากาศ  
       3. น้ำดื่ม  
       4. จอภาพ  
       5. อุปกรณ์เครื่องเขียน (ปากกาไวท์บอร์ด, แปรงลบกระดาน)  

       หมายเหตุ  :  กรณีต้องการใช้คอมพิวเตอร์/LCD PROJECTOR มีบริการให้เช่าในอัตราละ 1,000 บาท/รายการ/วัน

 

วันที่ : 8-03-2554